Cơm Chiên Hải Sản - Cá Mặn

Cơm Chiên Hải Sản - Cá Mặn

Giá:

Chi tiết món ăn

[giaban]60,000 - 80,000[/giaban] [tomtat]Dĩa lớn: 80.000 VNĐ
Dĩa nhỏ: 60.000 VNĐ
[/tomtat] [mota]chi tiết sản phẩm[/mota]

0 Đánh giá