Gỏi Sen Tôm Thịt

Gỏi Sen Tôm Thịt

Giá:

Chi tiết món ăn


80.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá