Gỏi Xoài Tôm Khô

Gỏi Xoài Tôm Khô

Giá:

Chi tiết món ăn

80.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá