Mực Ống Trứng Nướng

Mực Ống Trứng Nướng

Giá:

Chi tiết món ăn


60.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá