Mực Sữa Hấp Gừng

Mực Sữa Hấp Gừng

Giá:

Chi tiết món ăn

[giaban]85,000[/giaban] [tomtat] [/tomtat] [mota]
[/mota]

0 Đánh giá