Xà Lách Dầu Giấm

Xà Lách Dầu Giấm

Giá:

Chi tiết món ăn


30.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá