Cá Bốp - Cá Dứa Kho Tộ

Cá Bốp - Cá Dứa Kho Tộ

Giá:

Chi tiết món ăn


price/80.000 đồng / tộ

0 Đánh giá