Cá Bốp Chiên Bột

Cá Bốp Chiên Bột

Giá:

Chi tiết món ăn


80.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá