Cá Khoai Chiên Bột

Cá Khoai Chiên Bột

Giá:

Chi tiết món ăn


80.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá