Cá Nâu Chiên - Hấp - Nướng

Cá Nâu Chiên - Hấp - Nướng

Giá:

Chi tiết món ăn


price/170.000 đồng / phần

0 Đánh giá