Cá Đuối Khô Chiên

Cá Đuối Khô Chiên

Giá:

Chi tiết món ăn


price/55.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá