Cánh - Đùi Gà Chiên Nước Mắm

Cánh - Đùi Gà Chiên Nước Mắm

Giá:

Chi tiết món ăn


28.000 đồng / cái

0 Đánh giá