Gân Gà Chiên Nước Mắm

Gân Gà Chiên Nước Mắm

Giá:

Chi tiết món ăn


100.000 đồng / dĩa

0 Đánh giá