Trứng Mực Nan Hấp

Trứng Mực Nan Hấp

Giá:

Chi tiết món ăn

[giaban]60,000[/giaban] [tomtat]Tóm tắt [/tomtat] [mota]chi tiết sản phẩm[/mota]

0 Đánh giá