Trứng Mực Xào Lăng

Trứng Mực Xào Lăng

Giá:

Chi tiết món ăn

[giaban]100,000[/giaban] [tomtat]Giá gốc: 100.000 VNĐ
Giá bán: 190.000 VNĐ
Mua sỉ: Liên hệ
Tình trạng: mới 100%
[/tomtat] [mota]chi tiết sản phẩm[/mota]

0 Đánh giá